150.000₫

- Chuyển đổi ổn định tín hiệu giữa 2 chuẩn HDMI (HDMI-A) và Mini-HDMI (HDMI-C). - Hỗ trợ tất cả các độ phân giải lên đến 1440p. - HDMI hỗ trợ video, tăng cường, hoặc độ nét cao tiêu chuẩn. - Truyền tất cả các tiêu chuẩn ATSC HDTV và hỗ trợ...

Chia sẻ: